Homo Ludens - Den lekande människan

EN SVENSK – BULGARISK – DANSK FYSISK VISUELL TEATERPRODUKTION

VÄRLDEN ÄR EN LEKPLATS OCH VI ÄR ALLA BARN I DEN

Leken formade oss människor till kulturella varelser.

Den är förutsättningen för förmänskligande och fredlig samvaro.

Den är för alla, och den är gratis!

Den har ingen koppling till vinst eller egendom.

Leken har sina egna regler!

VÄLKOMMEN TILL VÅR LEKPLATS!

Här är sättet lika mycket värt som målet. Leken ger glädje och rum för kreativitet.

Transformationer blir vår historia!

VI SLUTAR INTE LEKA FÖR ATT VI BLIR GAMLA, VI BLIR GAMLA FÖR ATT VI SLUTAR LEKA!

Koncept och regi Petar Todorov, Pro Rodopi Art Centre

Skapad av Petar Todorov, Staffan Björklund, Enid Björklund

Musik Lars Fjeldmose

Kostym och design Enid Björklund

Röst Nijas Ørnbak Fjeldmose

Inspiration Johan Huizinga Holland och Leonardo Pisano Fibonacci Italien

Foto: Freddie Billqvist

Familjeföreställning från 7 år.

Skolföreställning från 10 år.

Producerad med stöd från Kulturrådet, Region Skånes Kulturförvaltning, Kävlinge Kommun.

Under hösten 2019 gav vi uppskattade Homo Ludens-föreställningar vid fyra större Dock-och animeringsfestivaler i S:t Petersburg (RU), Kiev (UKR), Smolyan och Bourgas (BG). Spelas under 2022 på teatrar, kulturhus och gallerier, skolor både i Sverige och internationellt.