Homo Ludens - Den lekande människan

EN VISUELL FYSISK SVENSK-BULGARISK-DANSK SAMPRODUKTION

Koncept och regi Petar Todorov, Pro Rodopi Art Centre Bulgarien
Skapad av Petar Todorov, Staffan Björklund, Enid Björklund
Musik Lars Fjeldmose, Köpenhamn Danmark
Kostym och design Enid Björklund
Röst Nijas Fjeldmose, Köpenhamn Danmark
På scen Staffan Björklund, Hög Sverige

Inspiration Johan Huizinga Holland och Leonardo Pisano Fibonacci Italien
Foto: Freddie Billqvist

Spelas för vuxna och barn från 8-9 år.

VÄRLDEN ÄR EN LEKPLATS OCH VI ÄR ALLA BARN I DEN!

1, 1, 2, 3, 5, 8, 13, 21, 34, 55, 89, 144, 233, 377, 610, 987, 1597, 2584, 4181, 6765, 10946, 17711, 28657…
Gyllene snitt, Spiral, Klaviatur …..

Leken formade oss människor till kulturella varelser!
Den är förutsättningen för förmänskligande och fredlig samvaro.
Den är för alla, och den är gratis! Den är inte på riktigt!
Den har ingen koppling till vinst eller egendom! Den har sina egna regler!

VÄLKOMMEN TILL VÅR LEKPLATS!

Här leks det!
Här är sättet lika mycket värt som målet.
Leken ger glädje och rum för kreativitet.
Transformationerna blir historien!

Under hösten 2019 gav vi uppskattade Homo Ludens-föreställningar vid fyra större Dock-och animeringsfestivaler i S:t Petersburg (RU), Kiev (UKR), Smolyan och Bourgas (BG). Spelas under 2021 på teatrar, kulturhus och gallerier både i Sverige och internationellt.