Teaterträdgården Pegasus Trädgård i Hög

24

 

Intill vår teaterverkstad i Hög har vi skapat Pegasus Trädgård.

Pegasus Trädgård är Europas enda ekologiska teaterträdgård.

Trädgården och teaterverkstaden i Hög är Sydsveriges enda fasta scen för dockteater för barn och familjer.

Teaterträdgården är ett unikt storstadsnära grönt rum för lokal, regional och internationell publik, 15 minuter från Lund, 20 från Malmö.

3

Vår internationella festival PEGASUS FAMILY

P29

 

Sedan 2015 arrangerar vi PEGASUS FAMILY i PEGASUS TRÄDGÅRD.

En stor internationell Visuell Interaktiv Sommar-Dockteaterfestival.

Festivalen som riktar sig till Familjepublik grundar sig på två värden: Ekologi och Barnrättskonventionen.
Publiken får se professionella internationella Dockteatergrupper och tillverka egna dockor tillsammans med de gästande internationella Artisterna och professionella Dockmakare.

2

Sedan starten 2015 har publiken sett ett fyrtiotal föreställningar och träffat grupper från INDONESIEN, SLOVENIEN, TURKIET, SVERIGE, GREKLAND, SPANIEN, DANMARK, BULGARIEN, POLEN, TYSKLAND, ARGENTINA.

4

 

PEGASUS FAMILY ÄR SVERIGES ENDA ÅRLIGT ÅTERKOMMANDE DOCKTEATERARRANGEMANG I SITT SLAG!

Vi genomför festivalen med stöd från Kulturrådet, Region Skåne, Kävlinge kommun.

34

 

Se allt aktuellt om PEGASUS FAMILY på Festivalens egna Hemsida

Se korta videor och bildspel från PEGASUS FAMILY 2015 – 2020:

Kort video från: Pegasus Family 2015

Bildreportage från: Pegasus Family 2016

Bildreportage från: Pegasus Family 2017

Bildreportage från: Pegasus Family 2018

Kort video från: Pegasus Family 2019

Juli 2020 arrangerade vi PEGASUS FAMILY 2020 ONLINE. En unik digitaliserad version av festivalen.

Se hela programmet på Festivalens egna hemsida

Mycket mer att titta på: Ett nittiotal korta videor från och om PEGASUS FAMILY

 

 • Logga 2
 • 1 2
 • 1 4
 • 1
 • 2 2
 • 2 3
 • 3 2
 • 3
 • 5 2
 • 5 3
 • 5
 • 6 2
 • 8 2
 • 10 2
 • 10
 • 13 2
 • 24
 • Skuggfinal

 

 

Pegasus Trädgård - en unik klimatsmart teaterträdgård med visioner i funktion

 • Vi2
 • Vi3
 • Vi4
 • Vi6
 • Vi7
 • Vi1
 • Vi8

Invid vår Teaterverkstad i Hög har vi skapat Teaterträdgården Pegasus Trädgård, ett Forum för Kultur och Ekologi, en plats där publiken kan möta konstnärer och ekologer för dialoger om livshållningar och vår gemensamma framtid. Här kan publiken uppleva teater och musik och följa ekologiska visningar.

Vi arbetar tillsammans med professionella arkitekter och ekologer för att utforma trädgården inspirerande och fantasifullt. Med trädgårdens fägring, dess små byggnader och teaterns historier vill vi glädja och väcka tankar hos dem som besöker oss.

I den ekologiska odlingen som påbörjades 1991 finner man ideér till hur man kan forma sin egen trädgård efter permakulturens principer. Trädgårdens byggnader med sina ekologiska installationer är exempel på hur vi i modern byggnation kan tillgodogöra oss många av de gemensamma kunskaper vi människor genom sekler samlat, och hur skaparlust och hantverksglädje kan tas tillvara när vi skapar framtidens byggmetoder.

I Pegasus Trädgård ges ett bud på hur framtiden kan gestalta sig genom ekologiska visioner i funktion, här förmedlas framtidsbilder av kunniga och humoristiska ekologer och konstnärer.

Konsten genererar ju inte sig själv, den behöver sin kraft någonstans ifrån. Inspiration till våra teaterföreställningar finner vi i litteratur och folksagor, som med dockor formas till turnéföreställningar. Umgänget med ekologer i Pegasus Trädgård ger oss kraft och impulser i vårt konstnärliga arbete, vi har en gemensam syn på världen, att ekologin ytterst handlar om ett sätt att rättvisare fördela vår jords resurser. En filosofi vi gärna har som underliggande tema i våra föreställningar och i våra arrangemang här i Pegasus Trädgård!

Koja och föda

 • E
 • 9
 • 13
 • 34
 • bild5
 • K1
 • K2
 • K3
 • K4
 • K7
 • K8
 • K9
 • Kvadrat

I trädgården vill vi visa exempel på och diskutera framtida lösningar inom två områden som ligger alla oss människor nära – Vår mat och Vårt boende. Ett levande ekologiskt projekt där vi under lustfyllda former tillsammans skapar förståelse för naturvärdena och hur vi värnar dem.

Sedan 1991 har barn från skolor i grannskapet fått följa årets kretslopp i trädgården. Barnen sår, skördar och får naturupplevelser tillsammans med oss. I odlingen sår vi företrädesvis långsamtväxande grödor som barnen kan följa under en lång säsong, och som liksom trädgårdens frukter och bär kan torkas eller lagras för att användas senare. All odling sker naturenligt, efter den organisk-biologiska odlingens principer.

Sedan några år har en kommunal skola, Annelundsskolan i Kävlinge, sin egen odling här, det är en Kvadratodling, tre stora bäddar med 48 kvadrater, lagom stora för att hålla intresset för det som sätts, sås, planteras och skördas.

Varje år sätter vi någon gröda som kan ge barnen insikt i till jorden knutna kulturellt-historiska göromål, de har fått följa lin från frö till väv, de har provat halmslöjd och följt sädesslagen från korn till bröd. De har mött biodlaren vid bikupan och ornitologer i trädgården.

Sommartid kan barngrupper och familjer se en föreställning i trädgården, och med den som inspiration pröva på friluftsverkstadens hantverk tillsammans med dockmakare, snickare, stenhuggare och korgflätare. Materialen växer i trädgården, här har vi odlat hantverksgrödor som hassel, pil och lin sedan starten.

Med det gröna rummet Pegasus Trädgård vill vi skapa medvetande om naturvärdena och föra miljökulturella värden vidare. Projektet är ett non-profit-projekt, dvs att verksamheten bedrives ideellt, utan sponsorer. Samhället har genom fd M Läns Miljövårdsfond och Kävlinge kommuns Miljöutskott & Kommunstyrelse bidragit till att inspirationshusen Solstället och Fröhuset kunnat uppföras i trädgården.

Trädgården har uppmärksammats på många sätt, den har fått Kävlinge kommuns Miljöpris, varit nominerad till Änglamarkspriset, och var en av anledningarna till att vår teater erhöll Region Skånes Särskilda Kulturutmärkelse 2011.

Naturliga hus

 • N1
 • N3
 • N4
 • N5
 • N7
 • N9
 • N10

Trädgårdens byggnader ingår naturligt i verksamheten. Större barn har fått följa hantverkarna under byggnationerna, fått höra om våra naturgivna villkor och vara med om praktisk handling.

Hantverk förknippas ju oftast med den tid som varit, här får barnen möta hantverkare som sätter värde på hantverkets plats och betydelse i ett ekologiskt framtidsperspektiv. Byggnadernas konstruktion, material och installationer vill påminna oss om att vi ska använda material och resurser väl, nyttja förnybar energi för uppvärmning och att vi själva tar tillvara det vi lämnar efter oss.

SOLSTÄLLET är ett inspirationshus i naturmaterial. Huset är konstruerat av och uppfört under ledning av den danske arkitekten Flemming Abrahamsson. Invigt 1995.

Huset innehåller: Dusch med solvärmt vatten, Urinseparerad mulltoalett, Solcellsdriven ventilation till rum och mulltoalett, Solcells-el till belysning, Biologisk avloppsvattenrening i rotzon.

Byggt med lokala naturmaterial: Stomme av lärk, Stengrund, Vasstak, Mellanväggar av återbrukstegel. Husets installationer är anpassade till ett fyrapersoners hushåll, man kan åskådligt se installationerna i funktion.

I varje enskild konstruktion i Solstället har det lagts vikt vid låg energiförbrukning vid materialframställningen, fungerande diffussion, sunda material, teknologi anpassad till uppgiften samt återbruksmöjligheter. Konstruktionerna och installationerna som visas här kan användas i en familjebostad.

Mängder med barn har genom åren förundrats över Solstället och dess urinspearerande mulltoalett, vi är tacksamma för de bidrag som barnen lämnat där, det blev till fin kompost, tack vare den prunkar trädgården!

Organisk-biologisk odling

 • Hö2
 • O1
 • O2
 • O5
 • O6
 • O7
 • O8
 • O9
 • O10
 • O11
 • O13
 • O16
 • Soltork

Trädgårdens odlingar består av tre delar. Den ena är Örtagården. Här finns bland annat grönsakslanden, en kryddgård med många slags örter och kryddor, samt bärbuskar, fruktträd och växter för växtfärgning. Odlingarna bevattnas med vatten som kommer från Lödde å med en vindmöllas hjälp.

Den andra delen är Åkerstycket, där vi sätter kulturgrödor som lin och havre, grödor som kan användas för hantverk och slöjd på hantverksplatsen.

Trädgårdens tredje del är Vildängarna, de stora gröna ytorna. Här planterar vi årligen nya vildängsväxter och örter, träd och buskar. Pil och hassel ger oss naturmaterial till slöjd. Här finns även en stenlabyrint och en stenskulpturgrupp att leka i.

All odling i Pegasus Trädgård sker naturenligt, det vill säga utan vare sig konstgödning eller bekämpningsmedel. Vi använder komposterad stallgödsel, kompost och mekanisk ogräsreglering, allt för att få en fullvärdig skörd. Vi sår och planterar efter en femårig växtföljd.

I trädgårdslanden sätter vi övervägande långsamtväxande grödor som barn kan följa från vår till vinter, det kan vara grönkål, purjolök. En favoritgröda är vitlök, den sätter vi i oktober, och redan i mars sticker det upp fina gröna skott som väcker odlingskänslor!

För ett par år sedan anlade vi en ny bärodling, vi planterade 70 bärbuskar: hallon, aronia, jostabär. Tillsammans med alla vinbärsbuskar och krusbärsbuskar finns det nu mer än 100 bärbuskar i Teaterträdgården.

Varje år har vi planterat minst ett fruktträd, nu står 30 fruktträd i olika åldrar i trädgården! De beskärs varje år enligt parasollmetoden, en finurlig beskärningsmetod som ger stora och vackra frukter med mycket vitaminer och mineraler. Två gånger om året arrangerar vi trädbeskärningskurser med denna metod.

I naturen finner man sällan bar jord. Naturens egen vilja är att snabbt täcka de bara ytor som uppstått. Med detta i tankarna strävar vi efter att ha all jord i trädgården täckt. Fördelarna med detta är att jorden hålles fuktig, maskarna trivs i det övre jordlagret, de får ju material att bearbeta. Dessutom får späda plantor stöd och ogräset hålles tillbaka. I grönsakslanden täcker vi med Honungsört som vi själva odlat, samt hö från vildängarna.

När en gröda skördats sår vi Senap, Honungsört eller subklöver som håller marken täckt över vintern. En del av marktäckningsväxterna är kvävefixerande, vilket betyder att de tillför jorden näring förutom att de som nedvissnade hjälper till att ge lerjorden bättre struktur.

En del av trädgårdens frukt och grönsaker torkar vi med hjälp av solens energi i en solugn. Soltorkning är en konserveringsmetod som i motsättning till djupfrysning och syltning inte kräver energi, den stjäl inte vitaminer, mineraler, protein och smak från maten. Vår äldsta, enklaste och mest naturliga metod att bevara mat!

Ett annat sätt att ta tillvara trädgårdens grödor är syrejäsning av rotfrukter. En naturlig, skonsam metod med mycket gamla anor. Metoden att mjölksyra har ju åter kommit i ropet, och på senare tid återupptäckts av livsmedelsforskare. Tänk bara på alla nya drycker baserade på syrad havre vi kan finna i kyldiskarna i våra livsmedelsbutiker.

Odlingsaktiviteterna arrangerar vi ofta tillsammans med FOBO, Förbundet Organisk Biologisk Odling. Att odla organiskt-biologiskt innebär att efterlikna naturen och respektera naturens egna lagar. FOBO var en gång i tiden embryot till KRAV, här finns mycket lärdom och ekologisk inspiration att hämta!

Sol och vatten

 • Pile
 • R1
 • R4
 • Rotzon-Stor

Pileduschen var en friluftsdusch konstruerad och uppförd 1996 under ledning av Søren Fritsche & Martin Vollmer. Vid konstruktionen av Pileduschen togs ekologiska hänsyn: naturmaterial, resursbesparing, ingen strömförbrukning, ingen avloppsgrävning utan rening på platsen. Träkonstruktion av ek. Ingen gjutning har använts, konstruktionen vilar på nedgrävda stenar.

I en drygt 3m2 stor solfångare värmes vatten av solen. Solfångaren var isolerad med en 50 mm vassmatta, rören består av polypropylen, täckplattan av polykarbonat, båda återvinningsbara plaster. Det varma vattnet steg själv tack vare den termodynamiska kraften upp till en isolerad 220 l tank, varken pump eller elström behövs. Solfångarduschen i Solstället fungerar på ungefär samma sätt, även där klaras uppvärmningen utan elström.

Efter duschning hamnade vattnet i en rotzon under duschkabinen, här renas vattnet på naturens premisser i en mullbädd planterad med pil och vass som nu vuxit upp och bildar en insynsskyddad duschkabin.

Pileduschen är inte i bruk för närvarande, stommen står kvar, vi har planer på att renovera den med lite modernare material än de som var tillgängliga 1995, utvecklingen har gått fort!

En Rotzonsanläggning är ett biologiskt reningsverk. Här renas dusch- och tvättvattnet från Solstället utan vare sig kemikalier eller energi. I zonen runt den planterade vassens rötter sker en biologisk nedbrytning av förorenande ämnen tack vare de aeoroba och anaeoroba mikroorganismer som finns naturligt i mulljorden runt rötterna. Det renade vattnet leds från anläggningen till Lödde å strax intill trädgården.

Anläggningen kom till 1995. Arbetet som leddes av Jørgen Løgstrup följdes av 28 miljöinspektörer från Skåne och Halland. De fick kunskaper till grund för bygglov till rotzonsanläggningar i sina kommuner. Vi har årligen studiebesök av folk som vill rena sitt vatten på naturens premisser, och från miljöinspektöer som fått förfrågningar, det ska ju ges bygglov, och det refereras ofta till vår lilla anläggning.

En anläggning av denna storlek, 6×1,5 m, renar allt avloppsvatten, BDT-vattnet, från en normalvilla, ett lantbruk, eller ett par fritidshus. Rotzonsmetoden är mer än femtio år gammal. Den har förfinats framför allt i Tyskland och Danmark, där den sedan länge är ett ekologiskt alternativ till konventionell rening.

Teaterverkstaden i Hög

 • D
 • T2
 • T3
 • T4
 • T5
 • T8
 • T9
 • T11
 • T14
 • T15
 • T16
 • T17
 • T18
 • T19
 • T21
 • T22
 • T23
 • G

Vår Teaterverkstad ligger intill Pegasus Trädgård, i det fd tegelbruk som numera är en Företagsby med många olika aktiviteter.

I verkstaden kommer dockor och turnéföreställningar till. Här ger vi ofta Skapande-Skolaprogram och tar emot vuxna till inspirationsprogram om dockteaterns möjligheter. Verkstaden används även vid ekologiska arrangemang som örtkurser, solenergidagar och vedugnsbakning.

Teaterverkstaden som inreddes 1991 värms av en massugn, en massiv tegelugn, en miljövänlig vedeldad stenugn. Ugnstypen härstammar från Finland, och kallas massugn för sin förmåga att under lång tid lagra värme i sin stora stenmassa.

Tack vare att den massiva tegelugnen tillåter hög förbränningstemperatur kan man uppnå ren förbränning, vilket starkt minskar utsläpp av oönskade ämnen från förbränningsprocessen till den omgivande naturen.
Värmen lagras i ugnens stora stenmassa, och avges till rummet under lång tid. Vi behöver bara elda 1 tim/dag för att värma verkstaden. Man eldar i den nedre luckan, den övre luckan tillhör bakugnen.

Vi får varmt vatten från en solfångare på verkstadens tak. Från solfångaren och från massugnen går vattenledningar som förser verkstadens mulltoalett med värme. Härigenom kan komposteringsprocessen i mulltoaletten pågå året om.

Visningar

 • A
 • V2
 • V3
 • V4
 • V5
 • V9
 • V10
 • V11
 • V12
 • V13
 • V14
 • V15
 • V16
 • V17

Tillgängligheten till natur är begränsad i vår del av Skåne, här saknas skog, stora jordbruk med intensivt bruk av jorden dominerar. Pegasus Trädgård är ett bidrag till den biologiska mångfalden i detta område.

Trädgården är öppen året runt. Den används som utflyktsmål av allmänheten och av barngrupper. Barnen kan leka i trädgårdens labyrint och vid stenskulpturen, vuxna strosar runt och hämtar idéer till den egna täppan i örtagården och trädgårdslandet.

Intresset för idéer till odling efter permakulturens principer är stort, därför bjuder vi då och då in ekologiska odlare som kan visa och berätta om sina produkter för besökarna. Odlingsaktiviteterna arrangerar vi ofta tillsammans med FOBO, Förbundet Organisk Biologisk Odling. Att odla organiskt-biologiskt innebär att efterlikna naturen och respektera naturens egna lagar.

I Pegasus Trädgård bjuds föredrag i det fria. Föreläsarna sätter ekologin, hantverket och den skapande människan i ett etiskt och existensiellt perspektiv. Här får man höra både om våra naturgivna villkor och vara med om praktisk handling med kunniga och humoristiska personer!

Trädgårdsevenemang

 • V
 • 22
 • 3
 • C
 • 8
 • 10
 • 14
 • 15
 • Balja
 • Barn
 • 35
 • 5 kopia
 • Blommor
 • Docka
 • Korv
 • O17
 • 4

Ännu mer info om PEGASUS TRÄDGÅRD, se en 16-sidig pdf-broschyr på Engelska: PEGASUS GARDEN 2020