Kontaktinformation

STAFFAN BJÖRKLUNDS TEATER

Adress till TEATERVERKSTADEN i Högs Företagsby och till TEATERTRÄDGÅRDEN Pegasus Trädgård:

Företagshusvägen 2C
244 93 Kävlinge

Postadress:

Högs Byväg 74-7
244 93 KÄVLINGE
Mobil 070-397 65 85
Epost staffan@sbteater.se

VÄGBESKRIVNING:

Hitta hit via Google Maps

Vår Teaterverkstad och Teaterträdgården Pegasus Trädgård ligger intill varandra i Hög, vid vägen mellan Kävlinge och Löddeköpinge.

Bil söderifrån: Avfart från E6 vid trafikplats Borgeby. Genom Löddeköpinge mot Kävlinge, 2 km.

Bil norrifrån: Avfart från E6 vid trafikplats Barsebäck. Genom Löddeköpinge mot Kävlinge, 2 km.

Bil österifrån: Från Kävlinge mot Löddeköpinge, 5 km.

I Hög: Tag av vid Vägverksskylt ”Pegasus Trädgård”. Härefter skylt ”Pegasus Trädgård” till parkering vid gångstig till trädgården, eller skylt ”Staffan Björklunds Teaterverkstad” hus 2C med skorsten på taket!

Kollektivt: Pågatåg till Kävlinge, därefter buss 122 mot Löddeköpinge, 8 min. Eller buss till Löddeköpinge, och buss 122 vidare mot Kävlinge, 5 min. Hållplats: Högs Byväg. Gångtid till Teaterverkstaden 5 min, till Pegasus Trädgård 10 min.