LIVET ÄR EN FÖRUNDERLIG DANS

DEN REFLEKTERANDE MÄNNISKAN

EN SVENSK – BULGARISK – DANSK FYSISK VISUELL INTERAKTIV TEATERPRODUKTION

 

I denna föreställning får du uppleva 4 historier baserade på verkliga händelser.

De är reflektioner över fyra grundpelare i mänskligt liv som de har definierats av Henry David Thoreau i hans emblematiska bok ”Walden” eller ”Life in the Woods”.

Henry David Thoreau, Concord, Massachusetts, USA, 1817–1862, var författare och filosof.

Han propagerade i sina skrifter för hur människan borde leva i samklang med
naturen.

Thoreaus tankar var viktiga för Gandhi och har även haft stor betydelse för vår tids
miljörörelser.

Han blev också känd för sin tro på civil olydnad, och var en hängiven kämpe för slaveriets avskaffande.

Thoreau var också naturfilosof, han reflekterade mycket över förhållandet natur-människa.

Koncept och Regi: Petar Todorov
Texter: Petar Todorov, Staffan Björklund, Enid Björklund
Art Design och scenografi: Enid Björklund
Musik: Lars Fjeldmose
Koreografi: Rossen Mihailov
Voice over: Lars Dahlqvist
Sång: Elsa Björklund Streiffert
Framförd av: Staffan Björklund

Föreställningen riktar sig till Gymnasie- och Högstadieåldrarna.

Spelas även som familjeföreställning med barn från 10 år.

Producerad med stöd från Kulturrådet, Region Skånes Kulturförvaltning, Pro Rodopi Art Centre, National Culture Fund Bulgaria.

VIDEO 7 min

TRAILER 3 min

ENGELSK TRAILER 3 min

SE FAKTABLAD