Skapande skola

Skapande skolaGrundidén i vårt Skapandeskolaprogram är att barn genom våra föreställningar med dockor av naturmaterial ska få inspiration och lust att själva tillverka dockor och spela med dem.

Klicka och se vår inspirationsfilm DOCKORS KRAFT på Youtube! 10 min som beskriver projektet. Se vad en fjärdeklass får vara med om, och hur de sedan ordnar en Dockteaterfestival och spelar själva!

DOCKORS KRAFT

Först en föreställning med roliga dockor i naturmaterial.

Sedan visning av material som hassel, pil, lin, rotfrukter och alla verktyg och många slags dockor, och så en Trädocksverkstad tillsammans med oss.

Vi har lång erfarenhet av detta inspirationsprogram. Vi kan ge det både här i Hög, Sydsveriges enda fasta Dockteaterscen, antingen i vår Teaterverkstad under den kalla årstiden, eller i vår Teaterträdgård Pegasus Trädgård i maj till september.

Vi kan också komma till er, inomhus eller utomhus beroende på årstid. Vi har allt material och alla verktyg som behövs med oss i turnébilen.

Hos er varar programmet c:a 2,5 timmar, i vår Teaterverkstad en halvtimma längre. Här får barnen uppleva atmosfären i en Dockteaterverkstad med allt en sådan innehåller, dockor som vi turnerar världen runt med, och dockor från andra kulturer, en unik upplevelse!

Även i Teaterträdgården Pegasus Trädgård varar programmet 2,5 timmar. Här får barnen dessutom se och prova på klimatsmarta ekologiska installationer i en trädgård besjälad med historier, skapad för just sådana här projekt!

Programmet riktar sig till barngrupper i åldrarna 6 – 12 år.

Koppling till läroplan och skolämnen:
Läroplanen betonar förmågan till eget skapande genom att ge eleverna möjlighet att ”Formge och framställa föremål i olika material med hjälp av lämpliga redskap, verktyg och hantverkstekniker”. Det är just detta som sker under workshopdelen av Dockors Kraft. Genom att eleverna efter mötet med oss gör korta dramatiseringar och spelar med sina trädockor får de möjligheter att ”Tolka slöjdföremåls estetiska och kulturella uttryck, och kommunicera med bilder för att uttrycka budskap”, och i sitt spel ”Utforska och analysera samspel mellan människa, samhälle och natur i olika delar av världen”. Läroplanscitaten ger kopplingar till ämnena Slöjd, Svenska och Bild.

Vi ger också detta program i en variant för personal. Ett halvdagsprogram som innehåller tips om olika slags historier och vilka dockteaterformer de lämpar sig för, och om hur man skapar teaterstämning när barn ska spela med de dockor de tillverkat tillsammans med oss.

LÄS MER